.
.
. Home . Kontakt . Sitemap . Hľadať
Freshness
 
Crunchiness
 
Delicateness
 
Flavor
 
Fragility
 
Fragrance
 
Perishability
 
Sensitivity
 
Softness
 
Taste
 
Tenderness
 
Touchiness
 
Weight
 
.
spacer
.
. IFCO SYSTEMS celosvetovo
.
. IFCO SYSTEMS Slovensko
.
. Náš profil
. STECO
. Tím
. Partneri systému
. Novinky
. Kariéra
. Kontakt
.
spacer

IFCO SYSTEMS Slovensko

spacer
spacer Náš profil
dotted_line_499x1
spacer spacer sk_country_prof_a Model nášho biznisu požaduje pevnú väzbu na našich zákazníkov a na miestne trhové pomery. Preto myslíme globálne a konáme lokálne. Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer sk_country_prof_b spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Steco - Vitajte v IFCO
dotted_line_499x1
spacer spacer Team "Best Alliance" (Najlepšie spojenectvo) medzi IFCO a STECO - od apríla 2008 patrí STECO k IFCO SYSTEMS. Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer Team spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Tím
dotted_line_499x1
spacer spacer Team Sme najlepšie oboznámení s individuálnymi potrebami a problémami našich klientov Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer Team spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Partneri systému
dotted_line_499x1
spacer spacer Partner IFCO SYSTEMS ponúka sieť Pool logistiky Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer Partner spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Novinky
dotted_line_499x1
spacer spacer News Tu si môžete pozrieť aktuálne správy a novinky IFCO SYSTEMS Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer News spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Kariéra
dotted_line_499x1
spacer spacer Jobs & career Na našich kariérových stránkach sa dozviete všetko o pracovných ponukách vo fascinujúcom podniku.
spacer spacer
 

Firemná kultúra

Naša firemná kultúra je ovplyvnená organizačnými štruktúrami. To zabezpečuje otvorenú a na riešenia orientovanú komunikáciu cez všetky úrovne.Náš štýl manažovania je orientovný na cieľ a výsledok za súčasného poskytnutia voľného podnikateľského priestoru pre našich zamestnancov. Okrem toho politika otvorených dverí a otvorená informačná politika priamo začleňuje našich ľudí do diania vo firme.

Je potrebné, aby sme ako celosvetový podnik mysleli aj za hranice krajín i za jazykové hranice a aby sme orientovali naše stratégie adekvátne. Keďže chceme vyhovieť každej krajine a aj individuálnym trhovým a zákazníckym potrebám, sme dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili naše globálne stratégie potrebám miestnych trhov.

Náš model podnikania vyžaduje silnú väzbu na zákazníka a na miestne trhové podmienky. V tomto zmysle myslíme glaobálne a konáme lokálne. Preto pochádzajú naši spolupracovníci zvyčajne z tých krajín a regiónov, v ktorých pôsobíme. Vďaka intenzívnemu kontaktu s našimi zákazníkmi sú najlepšie oboznámení s ich individuálnymi potrebami a poznajú rozličné kultúry rôznych trhov. Táto úzka väzba na našich klientov a ich okolie je rozhodujúca pre náš dlhodobý úspech.

Ako pri podnikaní v oblasti služieb, je motivácia, podnikateľské myslenie a kvalifikovanosť našich spolupracovníkov rozhodujúcou zložkou nášho terajšieho ale aj budúceho úspechu. Naši manžéri majú účasť na úspechu nášho podnikania cez bonusový systém orientovaný na výkon a tiež vďaka programu opcie akcií. Tým tvoríme podnet k ešte väčšej vlastnej iniciatíve a k zodpovednosti.

V centre našej personálnej práce stojí neustále vzdelávanie a školenie našich zamestnancov. Pravidelnými hodnoteniami rozvoja je sprostredkovaná a presadená individuálna potreba ďalšieho vzdelávania.

Želáte si viac informácií?
Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Tešíme sa, že vás budeme môcť vypočuť!

Heimo Thaler
Country Manager CEE
IFCO SYSTEMS Austria GmbH
Aubauerstrasse 17
4810 Gmunden, Austria
T. +43 76 12 787 0
F. +43 76 12 787 222
info@ifcosystems.at

spacer spacer Jobs & career spacer spacer exp_teaser_up_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer Kontakt
dotted_line_499x1
spacer spacer Locations & local plan Wir sind für Sie da Ďalej link_arrow_right_9x11
spacer spacer Locations & local plan spacer spacer exp_teaser_down_19x19
dotted_line_499x1
spacer
spacer
. MYIFCO
.
.
. . .
.
. . .
.
. Info> .
. Zabudnuté heslo> .
.
.
spacer
spacer
.